Usługi stomatologiczne którym warto zaufać. Dentysta, ortodonta, implanty, Częstochowa. Kompleksowe oraz profesjonalne usługi z wykorzystaniem najnowocześniejszych osiągnięć współczesnej stomatologii. ul. Waszyngtona 58 lok.2, Częstochowa
 kom. 662 249 800
 tel. 34 - 36 06 226

Platelet Rich Fibrin

Coraz bardziej popularna w chirurgii stomatologicznej jest metoda polegająca na wyodrębnieniu z krwi pacjenta czynników wzrostu, aby stymulować dużo szybszą odbudowę kości.

Metoda ta wymaga pobrania krwi żylnej w gabinecie stomatologicznym. Następnie w specjalnej wirówce następuje oddzielenie erytrocytów i leukocytów od osocza zawierającego płytki, a w drugiej fazie oddzielenie bezkomórkowego destylatu plazmy od destylatu zawierającego płytki.

Możliwość izolacji masy płytkowej z krwi obwodowej i jej bogactwo w czynniki kościotwórcze jest wykorzystywane w stymulowaniu gojenia się ubytków kostnych w chirurgii stomatologicznej. Jak wykazały badania komórki masy płytkowej są aktywniejsze od izolowanych szpikowych komórek mimo, że w szpiku jest ich więcej.

Platelet Rich Fibrin to bogatopłytkowa fibryna (PRF) należąca do nowej generacji koncentratów płytkowych o uproszczonym sposobie przygotowywania, bez konieczności biochemicznej obróbki krwi.

Masa płytkowa jest dodawana do przeszczepów autogennych i biomateriałów.