Usługi stomatologiczne którym warto zaufać. Dentysta, ortodonta, implanty, Częstochowa. Kompleksowe oraz profesjonalne usługi z wykorzystaniem najnowocześniejszych osiągnięć współczesnej stomatologii. ul. Waszyngtona 58 lok.2, Częstochowa
 kom. 662 249 800
 tel. 34 - 36 06 226

Implanty tymczasowe

Umożliwiają wykonanie tymczasowych uzupenień stałych (na implantach) w 1 dzień! Spełniają potrzeby estetyczne i funkcjonalne. Stanowią stabilną podporę dla tymczasowych częściowych i całkowitych mostów w żuchwie i szczęce.

  • Umożliwiają estetyczne wykonanie uzupełnień tymczasowych.
  • Zabezpieczają miejsca sterowanej regeneracji tkanek.
  • Odciążają implanty ostateczne.
  • Umożliwiają prawidłowe oczyszczenie tkanek miękkich i przyspieszają ich gojenie.

Implanty IPI to cienkie (śr. 2.8 mm), stożkowe śruby bikortykalne wykonane z tytanu. Wszczepia się je pomiędzy implanty ostateczne w czasie tego samego zabiegu, aby następnie zamocować na nich most tymczasowy.